ЛИЛИТ (ЧЕРНА ЛУНА)

Лилит (Черна Луна) е богиня на секса, спътница на дявола, зла съблазнителка, унищожителка на хора и враг на деца.