СЛЪНЦЕ

Природата на Слънцето е дневна, ян и целенасочена. Слънцето в рождената карта свързваме с нашата вътрешна сила, индивидуализацията и талантите, които всеки от нас притежава…