венера

ВЕНЕРА

Астрономия ♀ Венера е втората планета от Слънчевата система с размери близки на тези на Земята. Атмосферата ѝ е силно отровна за човека като съдържа предимно въглероден диоксид. За разлика от останалите планети, които се движат от запад на изток, Венера (другата такава планета е Уран), се движи от изток на запад. По този начин […]